Udskriv denne side

  Vandhulsundersøgelse

FORMÅL: Formålet med turen er, at eleverne får en viden om og oplever det rige liv med mange forskellige dyrearter, der findes i et vandhul, samt får forståelse for, hvor sårbart vandhullet er mod menneskets indgreb.

INDHOLD: På Naturskolen fortælles først om vandhullet som økosystem og om forskellige forureningsformer.
Herefter vises en diasserie omhandlende fødekæder og nogle af de vanddyr, som eleverne senere selv kan fange.

Efter introduktionen går/cykler vi til et af skovens vandhuller, hvor eleverne selv fanger vanddyr med ketsjer.

Fangsten tages med til Naturskolen, hvor den studeres og artsbestemmes. Til sidst kan foretages en biologisk forureningstest og der kan evt. løses nogle opgaver om vanddyrene.

Hvis klassen ønsker det, kan der præpareres enkelte vandinsekter, som klassen kan få med hjem.

For de lidt yngre elever kan vi også gennemgå fangsten ved vandhullet og evt. artsbestemme vanddyrene v.h.a. bøger og plastdug med bestemmelsesnøgle.

MÅLGRUPPE: 1. - 10. klasse
VARIGHED: 3 - 3½ time
SÆSON: April - oktober

Tilbage til aktivitetsoversigt